czwartek, 13 czerwca, 2013 | Autor:

Dzisiaj trochę z innej strony, a mianowicie trochę o przepisach. Właśnie opracowuję temat adaptacji domu jednorodzinnego na jednej z działek w okolicach Siewierza i trafiło mi się takie zagadnienie dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Czasami coś tak dziwnie brzmiącego dla zwykłego inwestora się zdarza, szczególnie gdy ktoś posiada działkę na terenach rekreacyjnych, gdzie często są one sytuowane w okolicy lasu i na mapie ewidencyjnej tkwi magiczny symbol Ls na części działki, na której akurat wymarzyliśmy sobie postawić dom. I co wtedy? Streszczenie postępowania zamieszczam poniżej. Po pierwsze będą nam potrzebne takie dokumenty jak:

  • wypis z rejestru gruntów (uzyskamy w miejscowym oddziale ośrodka geodezyjnego, na którym to będzie widniał symbol i metraż przedmiotowego lasu na naszej działce);
  • wyrys z mapy ewidencyjnej (zyskamy w miejscowym oddziale ośrodka geodezyjnego);
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uzyskamy w miejscowym wydziale urzędu miasta czy gminy, który zajmuje się np. wydawanie warunków zabudowy);
  • wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu czy inaczej udzielenie informacji na temat zabiegów taksacyjnych (uzyskamy albo w podległym nadleśnictwie albo w jednostce zajmującej się ochroną środowiska i leśnictwa dla danej gminy czy powiatu, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielenie informacji), w tym wypisie znajdą się min. takie informacje jak: klasa wieku lasu, wysokość drzewostanu, występujące gatunki drzew itp.;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. kopia aktu notarialnego);
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z bilansem terenu sporządzonym przez osobę uprawnioną posiadającą stosowne uprawnienia (projekt opracuje nasz architekt, któremu zlecimy np. projekt domu), przedstawiający jaką i w którym miejscu powierzchnię zamierzamy wyłączyć z produkcji leśnej;
  • pełnomocnictwo (ewentualnie gdy ktoś występuje w naszym imieniu).

Gdy już uda nam się zebrać te wszystkie dokumenty razem, musimy ustalić która instytucja wyda nam taką decyzję, w różnych miastach czy okręgach może być inaczej. W opisywanym przeze mnie przypadku gminy Siewierza, instytucją decyzyjną jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi.

Pamiętajmy, iż wyłączenie gruntu o powierzchni do 0.05 ha (500 m2) z produkcji leśnej, jest zwolnione z jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy O ochronie gruntów rolnych i leśnych w przypadku budownictwa mieszkaniowego.

Gdy już otrzymamy decyzję na wyłączenie gruntu (po uiszczeniu kolejnej opłaty skarbowej), możemy odhaczyć na naszej liście jeden z wymaganych załączników do uzyskania pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, czeka nas kolejna batalia o uzyskanie zgody na wycinkę drzew z tego lasu, który podległ odlesieniu, co postaram się wam opisać w skrócie w następnym poście.

 

wyświetleń: 2.6K
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.