Huta Katowice

Tutaj znajdziecie Państwo wszelkie zdjęcia i informacje dotyczące budowy Huty Katowice.

Budowa huty Katowice

Zdjęcia z prywatnego archiwum mojego ojca, obrazujące poszczególne etapy budowy huty.

Z życia huty Katowice

Zdjęcia zgromadzone w prywatnym archiwum mojego ojca, obrazujące ważniejsze wydarzenia z życia kombinatu.

Pamiątki HK

Pamiątki z Huty Katowice.

2 i 2 będzie 4 zawsze

Oryginalny maszynopis z 1976 roku.

Zapożyczone

Zdjęcia znalezione w sieci internetowej.

Notatki prasowe

Wycinki ze starych gazet.

40-lecie huty Katowice

Wystawa pamiątek w Muzeum Miejskim \"Sztygarka\" w Dąbrowie Górniczej.

Ciekawe materiały o hucie

Śladami Huty Katowice – konkurs.

Historia i zdjęcia Huty Katowice.

Pamiątki z huty.

Huta, która zmieniła oblicze Zagłębia.

Kroniki Huty Katowice.

Dokumenty i publikacje.