czwartek, 4 lutego, 2010 | Autor:

Przedstawiam zasady określania gabarytów elewacji frontowej budynków: w zabudowie zwartej lub bliźniaczej z dachami kalenicowymi, w zabudowie wolnostojącej (punktowej) z dachami namiotowymi, w zabudowie zwartej z dachami pogrążonymi i elewacjami attykowymi, często pojawiającymi się na etapie ustalania warunków zabudowy.

A – kąt nachylenia dachu

He – wysokość elewacji

Hgp – wysokość gabarytu pionowego budynku

Pa – poziom krawędzi attyki

Pg – poziom gzymsu głównego lub krawędzi okapu

Pk – poziom kalenicy

Pzp – poziom punktów zbiegu połaci dachowych

Pt – poziom terenu określany przed głównym wejściem do budynku

.

L – długość elewacji = Sef – szerokość elewacji frontowej

Rb – ryzalit boczny

Rc – ryzalit centralny

Należy rozumieć, że przedstawiona na rysunku długość elewacji frontowej odpowiada pojęciu z art.61 ust.7 pkt.3 czyli szerokości elewacji frontowej.

.

.

.Przykłady charakterystycznych form zabudowy pierzei ulicznych:

a.) zabudowa zwarta np.kamienic czynszowych lub budynków szeregowych, w której długość(szerokość) elewacji frontowej odpowiada szerokości frontu działki budowlanej

b.) zabudowa analogiczna do bliźniaczej, w której długość(szerokość) elewacji frontowej budynku usytuowanego przy granicy z sąsiednią działką budowlaną jest mniejsza od szerokości frontu działki budowlanej

.

.

Bi – budynek istniejący

Bp – budynek projektowany

Lr – linia rozgraniczająca od ulicy

Lz – linia zabudowy

sd – szerokość działki

Gd – granica boczna działki

Sef – szerokość elewacji frontowej

Wykorzystano materiały z Inżyniera budowlanego.

wyświetleń: 6.3K
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

1 komentarz

  1. 1
    admin 

    Oczywiście prawo, a życie to dwie różne sprawy. W Urzędzie Miejskim w Będzinie wysokość elewacji frontowej to odległość od najniżej usytuowanego punktu przy budynku do najwyższego punktu, szczytu kalenicy. To samo się tyczy wskaźnika powierzchni zabudowy do powierzchni działki. Wskaźnik zabudowy to wg urzędnika powierzchnia zabudowy budynku, a schody utwardzenia podjazdy już nie. To ciekawe co, bo na pewno nie powierzchnia biologicznie czynna. Więc być tu mądrym.