sobota, 3 listopada, 2018 | Autor:

W dniu 29 października miało miejsce kolejne posiedzenia Rady SLOIA RP w Katowicach, w którym brałem udział.

Prócz spraw bieżących tematem, który wywołał największe dyskusje pośród uczestników Rady, były przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dwie oddzielne ustawy o architektach i inżynierach budownictwa. Jak większość z Nas wie lub nie – na dzień dzisiejszy zawód architekta i inżyniera budownictwa opisany jest poprzez obecną ustawę O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, która niestety jest niezbyt szczęśliwą ustawą i do której zostaliśmy upchnięci z pozostałymi grupami zawodowymi. Na dzień dzisiejszy wygląda to mnie więcej tak, iż zarówno architekci, jak i inżynierowie budownictwa stoją w jednym szeregu i są uznawane za zawód zaufania publicznego, co jest w dużej mierze uproszczeniem, gdyż ARCHITEKT to twórca, a INŻYNIER to w mojej ocenie tylko i wyłącznie odtwórca dzieła twórcy, mówiąc w dużym skrócie. Dlatego wg Nas architektów nadszedł czas na uporządkowanie tego dziwnego tworu jakim jest ustawa z 2000 r. i stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP jest niezmienne – rozdzielenie jest niezbędne. Choć projekt ustawy O architektach nie jest idealny i wymagałaby kilku poprawek, należy zmierzać w jego stronę pomimo, iż Izba Inżynierów Budownictwa robi wszystko aby stan rzeczy z 2000 r. utrzymać (zasłaniając się m.in. rozszerzeniem uprawnień dla inżynierów w zakresie projektowania) tak aby toczyć ostry spór pomiędzy izbami i doprowadzić do nieuchwalenia nowych ustaw rozdzielających raz na zawsze te dwa jakże różne zawody. Zachęcamy wszystkich naszych członków do zapoznania się z nią i dzielenia się swoją opinią w swoich środowiskach, jak i mediach społecznościowych. Więcej o stanowisku KRIA tutaj.

Rada SLOIA RP

Ponadto omówiliśmy pozostałe zaplanowane tematy:
Przewodniczący SLOIA Piotr Średniawa zdał nm relacje z Konwentu Przewodniczących w Łodzi, na którym również sporą cześć poświecono nowym ustawom o architektach i inżynierach budownictwa.
Wojciech Podleski (Przewodniczący OKK) nakreślił stan przygotowań do egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej.
Danuta Fredowicz (Skarbnik SLOIA) – podzieliła się relacją ze spotkania Skarbników Okręgowych ze Skarbnikiem Krajowym. 
Rozwinęliśmy nasze pomysły, jak nawiązać szerszą współpracę z samorządami terytorialnymi. Tutaj pojawia się dużo różnych pomysłów choćby mój osobisty o utworzeniu lokalnych opiekunów SL Izby, tak aby ułatwić lokalnym organom kontakt z SLOIA.
Henryk Piątek i Anita Langer (Zespół do Spraw Szkoleń) przedstawili propozycje kolejnych szkoleń stacjonarnych jak i on-line. 
Rozpoczęliśmy przygotowania do konferencji V4, którą zamierzamy zorganizować na wiosnę 2019 roku.

Na radzie został również poruszony temat składki członkowskiej, która prawdopodobnie zostanie utrzymana w 2019 roku na niezmienionym poziomie czyli 80 zł za miesiąc. KRIA ma podjąć decyzję o jej zamrożeniu (obecnie składka podlega corocznej waloryzacji, która jest zależna od średniej krajowej pensji). Trwają prace nad zmianą tego nieszczęśliwego zapisu, gdyż jak wiemy pensje większości członków nie nadążają za średnią krajową, stąd należy to jak najszybciej uniezależnić.

Padł również pomysł utworzenia darmowej czytelni (np. architektonicznych czasopism zagranicznych) dla członków Izby, z której mogliby korzystać on-line czynni członkowie Izby. Czas pokaże czy uda się zrealizować pomysł.

Kolejny zjazd Rady odbędzie się 4 grudnia 2018 roku. Zapraszamy chętnych członków do udziału w obradach.

 

wyświetleń: 561
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

1 komentarz

  1. 1
    Tomasz 

    “…Jam jest twórcą a świat mym tworzywem…” 😉