wtorek, 30 października, 2018 | Autor:

W dniu 26 października 2018 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie miała miejsce publiczna prezentacja publikacji broszury o nazwie: GRODZIECKA WIEŻA CIŚNIEŃ – PRZEBUDZENIE Z NIEMOCY autorstwa arch. Rafała Lipińskiego i dr Dariusza Majchrzaka. Publiczne spotkanie rozpoczął o godz. 17.30 finger foodowy catering zorganizowany przez będzińską blogerkę kulinarną GastroMonia, który jak się okazało był wyśmienitym suportem dla prezentacji.

Catering - GastroMonia

Fot.1, 2 – Finger foods – przygotowanie i dekoracja – GastroMonia

Na spotkaniu pojawiło się w sumie około 40 osób w tym nowo wybrani radni dzielnicy Grodziec – Łukasz Frańczak i Mariusz Słowik, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Będzinie – pan Mirosław Leśniewski, patroni publikacji – pani Sabina Obwiosło-Budzyń (P.B. ANBUD) i pani Ewa Lisurek (CUB OPOKA) oraz mieszkańcy Grodźca i Będzina. Niestety zabrakło przedstawicieli władz miasta Będzina.

Fot.3 – arch. Rafał Lipiński

Fot.3 – Przebudzenie z niemocy

Prezentacja broszury rozpoczęła się punktualnie o godz. 18.00. Jako pierwszy głos zabrał dr Dariusz Majchrzak, który w niecały kwadrans przedstawił pokrótce historię powstania grodzieckiej wieży ciśnień oraz jej losy – przede wszystkim te przedwojenne.

Fot.4 – dr Dariusz Majchrzak podczas prezentacji

Później do głosu doszedł będziński architekt Rafał Lipiński. W kilku prostych słowach opowiedział na temat samego projektu, jakim było wydanie ww. publikacji i zaprosił zgromadzonych na sali konferencyjnej gości do obejrzenia 40 minutowego filmu p.t. “Grodziecka wieża ciśnień – historia nieznana” – jego autorstwa.

Fot.5 – Rafał Lipiński podczas prezentacji

W wielkim skrócie – film to przede wszystkim historia upadków i wzlotów jednostki (Rafał Lipińskiego), która przez 27 miesięcy samotnie, bez poklasków i w cieniu walczyła o uratowanie wieży ciśnień w Grodźcu. 

Odchodząc trochę od tematu, jak się kilkanaście dni temu okazało – historia z happy endem bowiem projekt rewitalizacji nitowanej wieży ciśnień w Grodźcu, jak wiecie Państwo lub nie (gdyż gmina Będzin podała na swojej stronie internetowej dość krótki komunikat na temat tego niebywałego w mojej ocenie sukcesu, bez żadnych szczegółów dotyczących historii tego projektu) – otrzymał w dniu 16 października 2018 roku gwarancję dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 562 tys. zł. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie upór i praca architekta Rafała Lipińskiego z będzińskiej pracowni UNREAL12, a prywatnie sympatyka obiektów poindustrialnych i mieszkańca Będzina.

Będziński architekt czyli mówiąc już oficjalnie JA we własnej osobie, uparłem się jakiś czas temu, że uratuję wieżę i… tak też się stanie moi drodzy. We wtorek 16 października 2018 roku ogłoszono wyniki konkursu na rewitalizację obszarów zdegradowanych Subregionu Centralnego i jak się okazało, złożony przez gminę Będzin wniosek o dofinansowanie do projektu w ramach naboru nr: RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 pn. „Remont i nadanie nowych funkcji nitowanej wieży Grodźca” (na podstawie opracowanej przez moją pracownię UNREAL12 koncepcji architektonicznej), otrzymał w sumie prawie 562 tys. zł dofinansowania: czyli 502 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prawie 60 tys. zł z budżetu państwa. Pozostałą brakującą jeszcze kwotę 60 tys. zł do remontu, dołoży gmina Będzin, co w sumie daje magiczną kwotę 624 717,30 zł. Tak moi drodzy, nie przesłyszeliście się – prawie 625 tys. zł zostanie wydane na remont wieży i zagospodarowanie terenu wokół wieży. Pamiętam jeszcze kilkanaście miesięcy temu, jak większość osób patrzyła na mnie, jak na dziwaka, a może i nawet wariata, poniekąd marzyciela bujającego w obłokach, który chce uratować “27. metrowy złom”. I o to stało się. Mała oddolna inicjatywa połączona z dozą charyzmatycznej jednostki pokonała kilku dekadową niemoc, wyciągając obiekt z otchłani przeszłości na piedestał miejmy nadzieję świetlanej przyszłości. 

Po zakończeniu filmu odbyła się krótka dyskusja autorów opracowania z uczestnikami prezentacji.

Padły m.in. pytania dotyczące wyników oceny technicznej obiektu i dalszych planów w stosunku do samej wieży. Głos zabrał również naczelnik WRM – pan Mirosław Leśniewski, który zadeklarował, że pod koniec listopada 2018 roku ruszy publiczny przetarg związany z rewitalizacją wieży. Nie podał żadnych wiążących szczegółów ale potwierdził, że ma ogromną nadzieję, iż w przyszłym roku zobaczymy się już na pewno pod zrewitalizowaną i oświetloną wieżą, która miejmy nadzieję stanie się na stałe, jak obiecałem 2 lata temu, latarnią krajobrazową w panoramie miasta Będzina i w niedalekiej przyszłości stanie się również poprzemysłowym zabytkiem na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i weźmie udział w INDUSTRIADZIE.

Fot.9 – GWC ostatnia jesień przed rewitalizacją.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Będzin w starej i nowej fotografii i Zagłębie Przemysłu.

 

 

  

 

 

wyświetleń: 608
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.