czwartek, 17 stycznia, 2013 | Autor:

Coraz częściej inwestorzy, którzy zamierzają się budować wypytują mnie przy okazji czy jak gmina wybuduje im sieć kanalizacyjną to czy oni będą musieli podłączyć się do niej obowiązkowo? Odpowiedź zawarta jest w USTAWIE z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a konkretnie w art.5:

Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

To oznacza, że gdy planujecie Państwo budowę domu w okolicy, w której nie ma na dzień dzisiejszy sieci kanalizacyjnej trzeba wziąć pod uwagę to, iż w razie gdy gmina wybuduję sieć, a wy wcześniej zdecydowaliście się na wybudowanie tzw. szamba czyli bezopływowego zbiornika na nieczystości (którego koszt zakupu i montażu jest tańszy niż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak koszt utrzymania znacznie większy, zbiornik opróżnia się z częstotliwością ok.1 razu w miesiącu), będziecie zmuszeni do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest w tym momencie alternatywą, gdyż wg prawa na dzień dzisiejszy gmina nie będzie mogła was zmusić do obowiązkowego przyłączenia. Oczywiście należy pamiętać, że musi być spełnionych kilka kluczowych warunków technicznych do budowy oczyszczalni ścieków oraz co najważniejsze inwestycja ta musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego danej gminy lub otrzymanymi warunkami zabudowy.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest również możliwa w przypadku, gdy gminna sieć kanalizacyjna znajduje się w dość dużej odległości od naszej nieruchomości lub trzeba prowadzić przyłączę pod górę  – to jeśli na naszej działce panują odpowiednie warunki pod montaż oczyszczalni i jest ona zgodna z WZ lub MPZP, to wystarczy zrobić analizę kosztów i uzasadnić w urzędzie, że budowa ów przyłącza jest zgodnie z ustawą nieuzasadniona ekonomicznie.

Jakie „niespodzianki” czekają nas po zainstalowaniu oczyszczalni przydomowej w najbliższej przyszłości?

Największą z nich będzie za kilka lat zakaz instalacji oczyszczalni drenażowych. Do gruntu będzie się mógł przedostawać tylko ściek oczyszczony biologicznie – po osadzie czynnym, złożu biologicznym lub oczyszczalni roślinnej. Tak już się dzieje w niektórych krajach Unii, a więc nas też to czeka. Często zresztą gminy zabraniają w MPZP zrzutu nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni do gruntu. Warto przy instalowaniu oczyszczalni drenażowej, o ile to możliwe, przewidzieć miejsce i odpowiedni spadek na włączenie w przyszłości miedzy osadnik gnilny a drenaż dodatkowego zbiornika z osadem czynnym lub złożem biologicznym

W tekście posiłkowano się informacjami ze strony www.ekofil.gdynia.pl
wyświetleń: 4.6K
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.