czwartek, 20 sierpnia, 2009 | Autor:

Projekt zagospodarowania Wzgorza Zamkowego

Projekt zagospodarowania Wzgórza Zamkowego

Na realizację projektu przebudowy Wzgórza Zamkowego, Będzin jako miasto ma otrzymać ok. 4,2 mln euro (17 mln zł) dofinansowania, a całościowy koszt realizacji przebudowy wyniesie 19,5 mln zł. Kompleksowy projekt koncepcyjny przebudowy Wzgórza Zamkowego wraz z adaptacją podziemi będzińskich opracowano w UM w Będzinie wraz z innymi  projektami towarzyszącymi tj. remont murów miejskich i zamkowych oraz budowa kładki łączącej część parkową z amfiteatralną. Miasto ma również w planach realizację rezerwatu archeologicznego, remont i oświetlenie murów miejskich oraz budowę miejsc parkingowych.  Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Będzinie stanowi część składową ogólnego planu przeprowadzanej rewitalizacji śródmieścia Będzina. Plan ten zakłada przywrócenie wzgórza mieszkańcom Będzina i regionu, uatrakcyjnienie tego miejsca oraz terenów przyległych tak, aby można było wykorzystać drzemiący w nich potencjał.  Prezentowana poniżej koncepcja jest uzupełnieniem wykonywanego wcześniej projektu rewaloryzacji Parku na Wzgórzu Zamkowym, (który został opracowany wcześniej przez zespół z Instytutu Architektury Krajobrazu) i zostala wykonana w ramach pracy dyplomowej Marka Bogdanowicza pt. Podgrodzie będzińskiego zamku – projekt architektoniczno – krajobrazowy wybranych elementów”. Koncepcja skupia się na dwóch problemach. Pierwszy dotyczy aranżacji miejsca na organizowanie imprez plenerowych takich jak turnieje rycerskie, przedstawienia czy pokazy. Dodatkowymi składnikami koncepcji podgrodzia są: osada i dydaktyczny ogród „średniowieczny”. Drugi problem to odcięcie miasta od Góry Zamkowej, spowodowane budową w latach 70-tych arterii komunikacyjnej o charakterze ponadlokalnym, potocznie zwanej „Gierkówką” (dziś Al. H. Kołłątaja). Projekt przewiduje budowę mostu pieszego nad al. H. Kołłątaja z wieżą widokową usytuowaną u wylotu ul. Modrzejowskiej umożliwiającego łatwy dostęp do Góry Zamkowej. W ramach projektu dotyczącego uatrakcyjnienia i podniesienia prestiżu Góry Zamkowej, zdecydowano się na przeprowadzenie badań społecznych. Zasadniczym celem tych badań było poznanie opinii i pomysłów mieszkańców, co do zmian, jakim powinno ulec Wzgórze Zamkowe wraz z bezpośrednim otoczeniem. Na ich podstawie autor opracował poniższa analizę:

Główną częścią projektu dyplomowego jest koncepcja Miasteczka Rycerskiego. Stanowi ona najważniejszy trzon projektu podgrodzia będzińskiego zamku, na który składają się trzy elementy. Pierwszy z nich to „średniowieczny” ogród dydaktyczny, drugi – osada średniowieczna, a trzeci to amfiteatr z areną turniejową. Zasadniczo koncepcja Miasteczka Rycerskiego powstała z myślą o licznej grupie rycerzy będzińskich, upominających się o stworzenie tego typu obiektów i przestrzeni, a także z ich inicjatywy. Ostatecznie pod Miasteczko Rycerskie wybrano teren nieco oddalony od samego zamku, lecz w doskonałym kontakcie widokowym z jego sylwetą. W otoczeniu zamku zaproponowano rezerwat archeologiczny. Tak położone miasteczko ma znacznie większe możliwości rozwoju. Ma służyć nie tylko rycerzom i społeczności będzińskiej, ale także turystom, których ma przyciągać do Będzina i być dodatkowym magnesem, obok zamku, pałacu Mieroszewskich czy cmentarza żydowskiego.  Więcej na forum obywatelskim mieszkanców miasta Będzin.

wyświetleń: 821
Tagi:
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.