Thursday, 27 August, 2009 | Autor:

widok 11-go listopada

Niedawno przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu i rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego. Poniżej prezentuję zwycięski projekt konkursowy pracownii “AiM” Arkadiusz Miśkiewicz.

 GŁÓWNE CELE PROJEKTOWE:
 • rozbudowa istniejącego budynku w sposób jak najmniej ingerujący w jego strukturę
 • spojenie projektowanej prostej formy z istniejącą bardzo chaotyczną bryłą w celu stworzenia atrakcyjnej, nowoczesnej architektury mogącej stać się wizytówką miasta
 • nawiązanie do charakteru miasta poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów
  na charakterystycznych elementach budynku ( naturalny kamień )
 • dostosowanie obiektu ( istniejącego i projektowanego) do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • uzyskanie odpowiedniej powierzchni biurowej w przeliczeniu na jednego pracownika
 • ograniczenie nadmiernego nasłonecznienia pomieszczeń biurowych poprzez zróżnicowanie szerokości okien oraz zastosowanie elementów osłaniających na elewacjach
 • uzyskanie optymalnych powiązań pomiędzy petentem a urzędnikiem
 • odpowiednie stopniowanie dostępności interesantów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu ( wydziały dostępne dla petentów znajdują się na niższych kondygnacjach )
 • stworzenie sali obsługi, jako otwartej przestrzeni dostępnej dla wszystkich interesantów, połączonej z salą dla petentów wypełniających formularze
 • stworzenie prostego układu komunikacyjnego – czytelnego dla wszystkich użytkowników
 • logiczne rozmieszczenie funkcji i wszystkich komórek Urzędu ze względu na ich wzajemne powiązania
 • stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i przedpola przed budynkiem oraz strefy zieleni pomiędzy istniejącą i projektowaną częścią Urzędu
 • podkreślenie osi widokowych związanych ze Wzgórzem Zamkowym i ulicą Rybną.
 • przeniesienie najważniejszych funkcji urzędu do projektowanej części
 • usytuowanie gabinetu prezydenta w sposób umożliwiający otwarcie widokowe na zamek
ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE:

 
Granica opracowania obejmuje obszar “A” oraz część obszarów “B” i “C” .
W projektowanym założeniu obszary “D” i “E” zostały przeznaczone na cele komercyjne ze względu na swą atrakcyjną lokalizację i wartość rynkową. Z przeprowadzonych analiz wynika że istniejący budynek powinien ulec rozbudowie w kierunku północnym, gdyż daje to możliwość stworzenia przedpola dla całego budynku Urzędu Miejskiego ze wskazaniem kompozycyjnym osi ul. Rybnej i widokiem na zamek – ważny symbol miasta; dobudowa od strony południowej nie jest korzystna ze względu niedostateczną ilość miejsca; pozwala to na wykorzystanie atrakcyjnego obszaru “E” na inną inwestycję.
Zaprojektowano dodatkowy wjazd na działkę od strony północnej – pozwoliło to na stworzenie 39 miejsc parkingowych od strony północno-wschodniej. Oprócz tego, od strony północno-zachodniej znajduje się istniejący parking dla petentów – 21 miejsc. Od strony zachodniej – frontowej, zaprojektowano 13 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej znajduje się istniejący dojazd do zaplecza kuchni i magazynów wraz z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej. Przy tej drodze dojazdowej zaprojektowanych zostało 11 miejsc postojowych. Od strony południowej budynku zaprojektowano parking na 16 miejscach parkingowych z dojazdem z istniejącej drogi. Łącznie ilość miejsc parkingowych, istniejących i projektowanych, wynosi 100 miejsc. Uporządkowany układ projektowanego założenia urozmaicają ukształtowane geometrycznie powierzchnie trawników z dwóch stron budynku. Przed istniejącym i projektowanym budynkiem zaprojektowano dwa murki: “murek – ławka” i “murek – fontanna” nawiązują materiałem do zamku będzińskiego. Podobne elementy kamienne znajdują się na elewacji projektowanego budynku w formie wysuniętej ściany oraz przed budynkiem istniejącym. Atrakcyjną przestrzeń stanowi patio pomiędzy istniejącą a projektowaną częścią Urzędu. Jest ono częściowo zadaszone, osłonięte od ruchliwej ulicy 11 Listopada. Będzie ono miejscem uroczystości na otwartym powietrzu, ogródkiem dla baru oraz atrakcją dla nowożeńców wychodzących z sali ślubów. Zaproponowane rozwiązania przestrzenne umożliwiają łatwy dostęp wszystkich grup korzystających z budynku:

 • dostęp dla petentów bezpośrednio z parkingów przed Urzędem, z dwóch stron
 • dostęp dla pracowników odrębnym wejściem z parkingu przeznaczonego tylko dla tej grupy
 • dostęp dla obsługi bufetu – osobnym wejściem, niedostępnym dla pozostałych użytkowników budynku
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I FUNKCJONALNE:

Nowy budynek zaprojektowano jako prostą bryłę, będącą kontynuacją istniejącej formy urzędu, jednocześnie porządkującą cały układ. Forma projektowanego budynku wynika z optymalnych lokalizacji, wielkości i sąsiedztwa poszczególnych jednostek w Urzędzie. Charakteryzuje ją czytelny układ komunikacyjny i prosty podział przestrzeni, ułatwiający orientację w budynku, tym samym tworząc atrakcyjne i przyjazne przestrzenie dla pracowników i petentów. Projektowana część nawiązuje poziomami stropów do istniejącej części. Wyjątkiem jest parter, gdzie poprzez zrównanie poziomu podłogi z poziomem terenu uzyskano atrakcyjną i reprezentacyjną przestrzeń o wysokości 3,75m. Zaproponowany układ funkcjonalny dostosowano do potrzeb zarówno urzędników jak i interesantów. Funkcje generujące największy ruch umieszczono na parterze. Komunikację pionową budynków zapewniają:

 • 2 klatki schodowe w części istniejącej;
 • 2 klatki schodowe w części projektowanej;
 • winda zlokalizowana w części projektowanej przy budynku istniejącym, zapewniająca obsługę obydwu części
Na każdym piętrze budynku znajdują się zaprojektowane zgodnie z przepisami technicznymi toalety, a w części projektowanej przystosowane są również dla osób niepełnosprawnych. Elementem scalającym “istniejące” z “projektowanym” jest zadaszenie oparte na kolumnadzie, która swym kierunkiem podkreśla oś widokową na zamek. Elementy te dodają całemu budynkowi powagi i rangi charakterystycznej dla tego typu obiektów.
 
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE: 

Budynek projektowany:
Konstrukcja nośna projektowanego budynku żelbetowa, z wypełnieniem bloczkami z betonu komórkowego. Ściany działowe – z bloczków z betonu komórkowego lub z płyt gips-karton. Obudowa klatek schodowych i windy – żelbetowa. Stropy oraz klatki chodowe – żelbetowe monolityczne. Projektowane schody zewnętrzne oraz pochylnia – betonowe na gruncie. Projektowana kolumnada i zadaszenie przed istniejącą częścią budynku w konstrukcji żelbetowej. Do słupów zostały zamocowane stalowe siatki pełniące rolę rusztu dla pnącej się zieleni. Pełni ona funkcje osłaniające budynek istniejący przed nadmiernym nasłonecznieniem, podobnie jak zaprojektowane od strony południowej i wschodniej elementy z blachy perforowanej.We wszystkich projektowanych pomieszczeniach zastosowano sufity podwieszane gips-karton. Podłogi pomieszczeń biurowych – wykładzina dywanowa obiektowa, korytarze i klatki schodowe – płytki gresowe. Ślusarka i stolarka zewnętrzna aluminiowa lub PCV, wewnętrzna drewniana. Ściany zewnętrzne projektowanego budynku – otynkowane w dwóch kolorach zgodnie z wizualizacjami na planszach. Ściana przy wejściu głównym i wejściu dla pracowników obłożona kamieniem nawiązującym do charakteru zamku będzińskiego.

Budynek istniejący:
Istniejący budynek zostanie ocieplony metodą lekką mokrą styropianem gr. 14cm, zgodnie z założeniami audytu energetycznego. Ściany zewnętrzne otynkowane na biało. Dodatkowo na południowej i wschodniej ścianie w oknach umieszczono pionowe elementy a blachy perforowanej osłaniające pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem.

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Zarówno obiekt istniejący jak i część projektowana zostały dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez:

 • wydzielone miejsca postojowe na parkingu przed Urzędem Miasta
 • windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do wszystkich kondygnacji i pomieszczeń budynku istniejącego oraz projektowanej części urzędu.

Więcej informacji w serwisie RONET.

wyświetleń: 489
Tagi:
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.