czwartek, 21 kwietnia, 2011 | Autor:

Dnia 20 kwietnia br Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (nr druku 1048), w części dotyczącej art. 28 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 14 w części dotyczącej dodanego art. 30a ust. 4 jest niezgodny z Konstytucją i tym samym zamknął drogę do zastąpienia instytucji pozwolenia na budowę na konstrukcję prawną zgłoszenia. Trybunał Konstytucyjny orzekł również, że art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1, art. 1 pkt 14 w części dotyczącej dodanego art. 30a ust. 1 i art. 30b ust. 2 i 3, art. 1 pkt 32 w części dotyczącej art. 55 z art. 1 oraz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim naruszają zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa zwalniając władze publiczne z obowiązku dbałości o prawa i wolności obywatelskie, a także z obowiązku zapewnienia porządku publicznego jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał uwalił również wprowadzenie nowej instytucji prawnej legalizacji samowoli budowlanej z mocy prawa. Z wyrokiem można zapoznać się tutaj. Hip hip hura…

wyświetleń: 338
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.