czwartek, 25 lutego, 2010 | Autor:

Przepisy &19 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r, nr 75, poz 690 z póź.zmianami, określają minimalne odległości sytuowania wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej w zależności od liczby tych miejsc. Istotne w tym przepisie jest to, aby sytuując miejsca parkingowe na własnej działce, nie ograniczać możliwości zabudowy sąsiednich działek budowlanych ze względu na &19 ww rozporządzenia. Na przykład jeśli inwestor planuje usytuowanie czterech miejsc parkingowych na swojej działce, minimalna odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej wynosi 3m, co gwarantuje zachowanie 7m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wymaganej w &19 ust.1. W ten sposób na sąsiedniej działce budowlanej będzie możliwe usytuowanie ściany z otworami okiennymi w odległości 4m zgodnie z &12 ust.1. W przypadku sytuowania miejsc parkingowych od strony działki niepodlegającej zabudowie np.działki drogowej, nie istnieje obawa, że zostanie tam wybudowany w przyszłości budynek z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi, więc spokojnie można sytuować miejsca parkingowe bliżej granicy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przepisy&19 ust.4 ww rozporządzenia wskazują, iż zachowanie odległości, o których mowa w ust.1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc parkingowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.

wyświetleń: 1.9K
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

8 komentarzy

 1. 1
  Justka 

  A jak jest z szeregiem np. 20 miejsc postojowych ale poprzedzielanych wąskimi trawniczkami tak, że jest 4 miejsca postojowe, potem trawniczek szerokosci 0,5 metra i znów 4 miejsca postojowe itd. Czy wtedy stosuje się przepisy i odleglości jak do 4 miejsc postojowych czy jak do 20 miejsc postojowych?

 2. 2
  admin 

  Zgodnie z paragrafem 19 ust.1 odległość “wydzielonych” miejsc postojowych nie może być mniejsza niż 7m w przypadku do 4 stanowisk włącznie, a 10m w przypadku 5 do 60 stanowsik włącznie. Zgodnie z logiką ja bym zastosował 10m od zgrupowania stanowisk, ale jak widać nie jest to sprecyzowane do końca w WT i myślę, że nie dla lepszego samopoczucia mieszkańców pozostawiono wąskie trawniczki.

 3. 3
  Justka 

  A czy zamiast standardowych miejsc postojowych można zrobić miejsca dla osób niepełnosprawnych? Bo takie miejsca nie wymagają zachowania tych odległości. Podkreslam, że nie chodzi o miejsca dodatkowe tylko zamiast, czyli jest przypadek 20 lokali mieszkalnych i 18 miescach standardowych i dwóch dla osób niepelnosprawnych. Poza tym te odległości się mierzy w jednej płaszczyźnie czy w rzeczywistych odległościach (przestrzennych) do okna? Jesli okno pomieszczenia na pobyt stały jest na na drugiej kondygnacji a licząć po ziemii od stanowiska postojowego w odległości ok 6,5 m ale licząc realnie ok 7,5m.
  Jaki jest sposób liczenia tych odległości i jak jest z wykonaniem miejsca dla osob niepełnosprawnych ZAMIAST standardowego miejsca postojowego?

 4. 4
  admin 

  Jeśli chodzi o odległość to mierzy się ją po prostu w rzucie poziomym, nie ma znaczenia na której kondygnacji jest pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi – patrz np.odległość okna dachowego od granicy działki – okno to po prostu okno i nie ma znaczenia, że i tak generalnie za dużo z niego nie widzi:sz) Co do tych miejsc niepełnosprawnych i zwykłych to są przyjęte przeliczniki miejsc parkingowych na 1 lokal, często zapisane np. w planie zagospodarowania przestrzennego. Może on być np.1.5 miejsca na 1 lokal czy coś podobnego. Co do niepełnosprawnych to raczej robienie większej liczby miejsc niż jest lokali przeznaczonych dla niepełnosprawnych osób wydaję się nieuzasadnione, bo zgodnie z przepisami to i tak można je zawsze gdzieś umieścić, gdy będzie taka potrzeba.

 5. 5
  Justka 

  A jak jest jeśli okna najbliższe miejsc postojowych są na ścianie prostopadłej do tych miejsc, bo ściana równoległa (szczytowa) jest slepa-bez okien? Jak się liczy odległości od takich okien? Tez w rzucie poziomym?
  A jesli w MPZP nie jest okreslone ile ma być miejsc to przyjmuje się że 1 lokal=1 miejsce, więc mamy 20 lokali a miejsc postojowych jest 18 2 miejsca dla niepełnosparwnych = 20. Ostatecznie wychodzi 1 miejsce na jeden lokal, ale, by ominąc przepis o odległosciach od okien, 2 miejsca zrobiono dla niepełnosprawnych

 6. 6
  Justka 

  Rozumiem, że klatka schodowa (w tym spocznik) oraz korytarz (hall) w mieszkaniu klasyfikuje się jako “pomieszczenia na pobyt czasowy” lub jako “inne pomieszczenia” a na pewno nie jako “pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały”, więc okna w tych pomieszczeniach mogą być w odległości mniejszej niż te określone w przepisach, czyli 7m lub 10m

 7. 7
  admin 

  Dokładnie tak.

 8. 8
  admin 

  Obowiązuje promień koła równy np. 7m od okna do parkingu. Co do przeliczania miejsc to moim zdaniem współczynnik 1. miejsce na 1. lokal to zdecydowanie za mało. Różnie się przyjmuje od 1 do nawet 2.5. Zależy od wielkości mieszkań. Zobacz tutaj .