poniedziałek, 2 stycznia, 2012 | Autor:

ROK 1971

Wrzesień

Prezydium Rządu podjęło decyzję nr 137/71 w sprawie rozpoczęcia prac przygotowawczych do budowy huty surowcowej. Minister przemysłu ciężkiego został zobowiązany do opracowania studium przedprojektowego budowy huty surowcowej i zlecił to zadanie “Biprohutowi” w Gliwicach.

Październik

Minister przemysłu ciężkiego zarządzeniem nr 62/org/71 powołał przedsiębiorstwo państwowe huta “Centrum” w budowie.

Listopad

Grupa specjalistów hutniczych przeprowadziła w ZSRR wszechstronne konsultacje techniczne z przedstawicielami moskiewskiego “Gipromezu” i innych radzieckich organizacji projektowych.

Grudzień

Na VI Zjeździe PZPR przyjęto uchwałę, w której między innymi czytamy: “Potrzeby kraju wymagają rozpoczęcia w obecnej 5-latce budowy nowego, dużego obiektu hutniczego”.

ROK 1972

Styczeń

Prezydium Rządu podjęło decyzję nr 3/72 o lokalizacji huty surowcowej w rejonie Ząbkowice-Łosień. Przed powzięciem tej decyzji rozpatrzono 15 innych wariantów lokalizacyjnych.

Luty

Decyzją ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Przedsiębiorstwo Przemysłowe Budowy Huty im. Lenina zostało wyznaczone do pełnienia funkcji generalnego wykonawcy budowy huty “Katowice”.

Kwiecień

Prezes rady Ministrów zarządzeniem nr 35 powołał komisję rządowa do spraw koordynacji planów budowy huty Katowice. Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe w rejonie przyszłego centrum administracyjnego huty.

Maj

Podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Ministerstwem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwem Przemysłu Ciężkiego oraz Sekretariatem Zarządu Głównego ZMS w sprawie działalności Związku Młodzieży Socjalistycznej na rzecz pełnej i terminowej realizacji budowy huty Katowice. Odbyła się robocza narada przedstawicieli polskich i radzieckich biur projektowych nad kompleksową wersją generalnego planu huty. Generalny wykonawca przystąpił do prac nad wstępnym zagospodarowaniem zaplecza.

Lipiec

Ogłoszono konkurs na zagospodarowanie przyszłego centrum pomiędzy Sosnowcem, Zagórzem, Dąbrową Górniczą i Będzinem. W Ząbkowicach Będzińskich, Gołonogu i Zagórzu rozpocząto budowę mieszkań dla załóg budowlanych huty.

ciąg dalszy wkrótce…
wyświetleń: 592
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.