wtorek, 9 kwietnia, 2013 | Autor:
dodajdo.com

WYSPA NR 1

Właściciel: Vitkovice a.s.

Slevarna Bar.Kovu

Powierzchnia: 2,89 ha

Stan na 2005 r.:  obszar obecnie opuszczony  i zamknięty, obiekty silnie zdewastowane, nadające się tylko do wyburzenia.

WYSPA NR 2

Właściciel: Vitkovice a.s.

Powierzchnia: 4,68 ha

Stan na 2005 r.:  obszar obecnie opuszczony i zamknięty, obiekty silnie zdewastowane, nadające się tylko do wyburzenia.

WYSPA NR 3

Właściciel: Alfeni

Powierzchnia: 0,95 ha

Stan na 2005 r.: Obszar obecnie opuszczony i zamknięty, obiekty silnie  zdewastowane, nadające się tylko do wyburzenia.

WYSPA NR 4

Właściciel: JC-Trans Silniki Doprava

Powierzchnia: 1,05 ha

Stan na 2005 r.:  obszar obecnie użytkowany przez firmę prywatną, obiekty w złym stanie technicznym.

no images were found

WYSPA NR 5

Właściciel: Vitkovicke Slevarny

Powierzchnia: 4,02 ha

Stan na 2005 r.:  obszar obecnie opuszczony i zamknięty, obiekty silnie zdewastowane, nadające się tylko do wyburzenia.

WYSPA NR 6

Właściciel: Vitkovicke Slevarny

V-nass

Powierzchnia: 2,46 ha

Stan na 2005 r.: obszar obecnie opuszczony i zamknięty, obiekty silnie zdewastowane, nadające się tylko do wyburzenia.

WYSPA NR 7

Właściciel: EVI, Vitkovice a.s.,

Vitkovicke Slevarny

Powierzchnia: 2,94 ha

Stan na 2005 r.: obszar obecnie opuszczony i zamknięty, obiekty silnie zdewastowane, nadające się tylko do wyburzenia.

WYSPA NR 8

Właściciel: EVI

Powierzchnia: 4,94 ha

Stan na 2005 r.: obszar obecnie opuszczony i zamknięty, obiekty silnie zdewastowane, nadające się tylko do wyburzenia.

WYSPA NR 9

Właściciel: EVI, Vitkovicke Slevarny,

Vitkovice Ozubarna, Lahvarna

Powierzchnia: 13,81 ha

Stan na 2005 r.: obszar obecnie użytkowany przez firmy prywatne, obiekty w niezłym stanie technicznym.

WYSPA NR 10

Właściciel :Vitkovice a.s., Lahvarna

Powierzchnia: 7,22 ha

Stan na 2005 r.:  obszar obecnie użytkowany przez firmy prywatne, obiekty w niezłym stanie technicznym.

WYSPA NR 11

Właściciel :EVI

Powierzchnia: 2,71 ha

Stan na 2005 r.:  obszar obecnie użytkowany, oczyszczalnia wód.

WYSPA NR 12

Właściciel :Vitkovice a.s., Diamo, Halda Zdenek, SOS

Powierzchnia: 19,07 ha

Stan na 2005 r.:  obszar zamknięty, tymczasowe muzeum.

WYSPA NR 13

Właściciel :Vitkovice a.s.

Powierzchnia: 3,83 ha

Stan na 2005 r.:  obszar zamknięty, obiekty zdewastowane.

Sposób 7 – Udrożnienie ciągów komunikacyjnych.

Wyznaczenie głównych, najważniejszych z punktu miasta połączeń komunikacyjnych oraz węzłów miejskich, co doprowadzi do dalszego ukierunkowania i losów tego terenu, a przede wszystkim ożywi gospodarczo teren w wyniku nowych inwestycji.

Sposób 8 – Kontynuacja Karoliny.

Wersja raczej niemożliwa do zrealizowania bowiem sama organizacja takiej inwestycji jaką będzie zapewne utworzenie nowego miasta w Karolinie pochłonie ogromne nakłady finansowe. Władze miasta muszą się nastawić na poszukiwanie raczej czegoś innego i zdecydowanie odbiegającego charakterem i funkcją od projektowanej Karoliny, co ściągnie zagranicznego czy krajowego inwestora.

Sposób 9 –  Zielony bezwład jako funkcja silniejsza od małych ognisk  aktywności.

To chyba jedyna możliwość potraktowania tego obszaru w całości, czyli stopniowa rekultywacja w czasie i przygotowywanie terenu pod następną dekadę. To sposób najłatwiejszy, ale i najbezpieczniejszy z punktu miasta i właścicieli terenu. Niestety powodujący brak dalszej odpowiedzi na pytanie co dalej z tą olbrzymią wyspą zrobić?

4.2 Proces asymilacji i rozpadu urbanistycznego.

Po zaprzestaniu produkcji grunt przemysłowy jest przejmowany przez dominującą sąsiednią funkcję lub też jest dzielony na mniejsze części, które mogą ale nie muszą być integrowane z otoczeniem. To najbardziej popularny scenariusz dla terenów poprzemysłowych i mający bardzo częste zastosowanie. Efekt jest zawsze taki sam – wyspa przemysłowa zostaje wyspa poprzemysłową. W przypadku Vitkovic ma miejsce podobny proces, który trwa od końca lat osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego. Potężny ląd przemysłowy rozpad się na mniejsze wyspy, które przejęły funkcję dominującą na tym obszarze czyli rzemiosło. Niestety dla całości obszaru jak i dla miasta nie poprawiło to jakości życia na danym terenie, a wręcz doprowadziło do całkowitej stagnacji w niektórych punktach, powodując naturalną śmierć krajobrazu.

4.3 Logika fenomenu plazm krajobrazowych

Próba zaaranżowania nowego kodu miejskiego stała się postawą wyjściową dla utworzenia nowego krajobrazu. Pomimo różnych interpretacji, krajobraz zawsze stanowił podstawowy element strukturalny przy tworzeniu pojęcia projektu architektonicznego. Skala i uwarunkowania opracowywanego krajobrazu wymagają potraktowania go modelowo, z podziałem na pewne procesy czy etapy zagospodarowania. Przeprowadzony wyżej searching projektu ukazał różne kierunki poszukiwań – od zwykłej parcelacji, poprzez wyspowanie aż do powstania nowych ośrodków z jądrami krystalizacji funkcji, które poprzez wymieszanie i różnorodność mają wyznaczyć nowy kod krajobrazowy w postaci PLAZM KRAJOBRAZOWYCH.  Celem tej idei była próba utworzenia specyficznego obszaru rewitalizacji terenu przemysłowego „Dolni Oblast Vitkovice” oraz współczesnej architektury mającej tam powstać. W przypadku tego projektu, krajobraz staje się ekspresją i metaforą, która   z modelowego, wizualnego wręcz bajkowego obrazu przemienia się w możliwą rzeczywistość.

4.4 Pojęcie krajobrazu.

 Krajobraz to nie tylko kształt, lecz również treść. Podobnie jak w architekturze, związek pomiędzy naturą a projektem architektonicznym polega na specyficznej manipulacji jego formami i materiałami za pomocą sztucznych urządzeń technicznych. Natura, surowiec to wyjściowy punkt do budowania związku z architekturą. Naturę pojmuje się w szerokim znaczeniu. Nie istnieje ona jako byt samoistny lecz związana jest ze swoim kontekstem, sztucznością i technologią. Tak więc nowy kod krajobrazowy wnosi nowa konotację samego krajobrazu. Zmienia to jego wartość semantyczną w tym sensie, że dzięki nowym interpretacjom nabiera on innego przesłania estetycznego. Krajobraz jako produkt uboczny, inny niż natura – krajobraz jako owoc wyobraźni i projektu.

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Brak komentarzy

  1. 1
    Michał 

    Bardzo ciekawy wpis, szczególnie dlatego, że takich obiektów jest bardzo dużo. Obecnie mieszkam w Łodzi i także widzę, że niektóre elementy miasta można by zagospodarować w optymalny sposób, który przynosiłby miastu o wiele więcej korzyści niż podniszczone budynki lub całe ich kompleksy. Pozdrawiam!