czwartek, 1 września, 2011 | Autor:

W celu pomocy właścicielom nieruchomości w ograniczeniu ich kosztów własnych na wykonanie przyłączy Gmina Mierzęcice chce wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozyskanie środków na budowę przykanalików. Dane do wniosku muszą zawierać liczbę osób, które są zdecydowane na skorzystanie z dofinansowania. W związku z tym na stronie internetowej Gminy Mierzęcice oraz bezpośrednio w Urzędzie (pok. nr 3) można pobrać DEKLARACJĘ, której wypełnienie i złożenie w Urzędzie (pok. nr 22) w terminie do 12 września 2011 r. pozwoli na wpisanie na listę osób uczestniczących we wniosku.  Po uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Mierzęcice osoby wpisane do wniosku będą miały zagwarantowane, że wysokość ich wkładu własnego w budowę przyłącza będzie oscylowała w granicach ok. 10% co przy kosztach przyłącza wahających się pomiędzy 3.000,00 zł a 7.000,00 zł (w zależności od długości i struktury gruntu) wynosić będzie pomiędzy 300,00 zł  a 700,00 zł. Osoby które w tym czasie nie zadeklarują udziału w projekcie będą zmuszone do ponoszenia kosztów przyłącza w 100%.  Przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2012-2014.

Informacje dodatkowe:

Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:

  1. Jest właścicielem budynku, który zostanie podłączony do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
  2. Nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Mierzęcice.

Wpływające deklaracje zostaną umieszczone na liście rankingowej i poddane weryfikacji zgodnie z regulaminem. Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia deklaracji, w przypadku deklaracji złożonych w tym samym dniu decydować będzie nadany numer rej. deklaracji. 

Piszę o tym, iż istotnym faktem jest to, że z dofinansowania mogą skorzystać osoby mające również budynki rekreacyjne w sołectwie Przeczyce czy Boguchwałowice tuż przy zbiorniku Przeczyce, gdzie opróżnianie szamb jest szczególnie uciążliwe przy małych rozmiarach działek i wąskich dojazdach do nich. Wniosek można pobrać tutaj.

wyświetleń: 299
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.