czwartek, 8 grudnia, 2016 | Autor:
dodajdo.com

cementownia-2002-r-2

Cementownia Grodziec – widok na pakownię, stan 2002 r.

pakownia-2004Cementownia Grodziec – widok na pakownię, stan 2004 r.bedzin-grodziec-cement-mill-2007-i

Cementownia Grodziec – widok na pakownię, stan 2007 r.

Kontynuacja wpisu sprzed tygodnia.

IV ekspertyza – maj 2014 r.

Podstawę opracowania tj. określenia stanu technicznego obiektów dawnej “Cementowni Grodziec” stanowiła umowa pomiędzy miastem Będzin, a firmą QUADRA z Katowic. To oficjalna wersja. Nieoficjalnie miasto zleciło na szybko wykonanie pilnie ekspertyz technicznych wszystkich obiektów cementowni Grodziec w związku z zawaleniem się budynku byłego szybu kopalni Maria (Grodziec I) w dniu 14 marca 2014 r. (zdjęcie poniżej).

szyb-kopalni-maria

Cel, zakres i przedmiot opinii – celem ekspertyzy zgodnie z umową była ocena stanu technicznego  nieużytkowanych od 1979 r. i nie poddawanym żadnym remontom co najmniej od 1979 r. obiektów dawnej cementowni Grodziec tj. określenie ich stanu technicznego, przyczyn powstania uszkodzeń oraz określenie stanu zagrożenia. Ekspertyza obok elementów oceny miała zawierać propozycje rozwiązań ujawnionych problemów. Autorem oceny technicznej był mgr inż. Wojciech Nowaczyk. Ekspertyzą zostały objęte wszystkie obiekty wspomniane przez mgr Teresę Kosmalę w dokumentacji konserwatorskiej z 2000 r. Ekspertyza po części opierała się na materiałach źródłowych z dokumentacji konserwatorskiej z 2000 r. (zestawieniu obiektów) oraz opracowaniu kosztorysowym rozbiórki obiektów cementowni Grodziec wykonanej przez rzeczoznawców majątkowych z 2011 r. – Pawła Manikowskiego i Juliana Sawka. Poniżej przedstawiam zsumowane wyniki tej ekspertyzy w formie graficznej.

stan-2014

Inwentaryzacja obiektów byłej cementowni Grodziec – stan na 05.2014 r. – autor: Rafał Lipiński.

Wg powyższej grafiki i dokumentacji technicznej z 2014 r., na terenie cementowni Grodziec znajdowało się 41 obiektów lub ich ruin (z 46 jakie zewidencjonowano w 2000 r., 47 i 48 to moje własne propozycje nie ujęte w dokumentacji historycznej z 2000 r.). Wnioski podsumowujące z powyższej dokumentacji streszczam poniżej:

OBIEKTY:

1, 6, 7, 8, 9, 11, 24, 26, 27, 36, 37, 43, 44, 45, 46 – (15 obiektów z 41) do wyburzenia.

OBIEKTY:

4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33 – (18 obiektów z 41) z możliwością do zaadaptowania/remontu i adaptacji – koszty wykonania prac naprawczych/zabezpieczających nieznane.

OBIEKTY:

2, 3, 28, 30, 31, 40, 42 – zostały rozebrane/wyburzone w okresie od 08.2000 r. do 05.2014 r.

OBIEKTY:

29, 34, 35, 38, 41 – zostały sprzedane lub zaadaptowane pod nowe funkcje po 2000 r., nie zostały ujęte w ekspertyzie z 2014 r.

OBIEKTY:

39, 47, 48 – nie zostały ujęte w ekspertyzie z 2014 r.

cementownia-12

 

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.