piątek, 9 kwietnia, 2010 | Autor:

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Na tereneach nieskanalizowanych wciąż najpopularniejszym sposobem na odprowadzenie ścieków jest zbiornik zwany popularnie szambem, który bezawarunkowo powinien być szczelny i opróżniany, co jakiś czas. Bezodpływowy zbiornik na ścieki można wybudować prawie w każdej sytuacji, pod warunkiem, że zachowane są minimalne odległości od ujęcia wody, budynku i granic działki, co pokazano na zamieszczonym rysunku:

a.) usytuowanie zbiornika o pojemności do 10m3 w zabudowie wielorodzinnej lub uzyteczności publicznej oraz zakładów produkcyjnych i magazynowych

b.) usytuowanie zbiornika o pojemności do 10m3 w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej

c.) usytuowanie zbiornika o pojemności powyżej 10m3 do 50m3 od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub magazynu produktów spożywczych

* dopuszcza się usytuowanie zbiornika przy granicy lub w odległości mniejszej niż 2m od granicy, jeśli zbiornik będzie sąsiadować z podobnym urządzeniem na działce sąsiedniej

** minimalna odległość od studni 15m

KIEDY SPRAWDZI SIĘ SZAMBO?

  • gdy działka jest zbyt mała, by pomieścić oczyszczalnię rozsączającą ścieki do gruntu na terenie posesji, a w pobliżu nie ma innego odbiornika ścieków;
  • gdy poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że oczyszczonych ścieków nie można bezpośrednio rozsączać do gruntu, zaś dodatkowe rozwiązania są zbyt kosztowne;
  • gdy ścieków jest zbyt mało, by budowa oczyszczalni się opłacała;

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:

Wielkość zbiornika, a dokładniej jego pojemność użytkowa V, powinna być taka, aby szambo opróżniać średnio co 10-14 dni. Przyjmując, że jedna osoba zużywa codziennie 150 l wody, zbiornik dla czteroosobowej rodziny powinien mieć następującą pojemność:

V = 4×150 l/dzień×14 dni = 8400 l (8,4 m3) –  z reguły kupujemy zbiornik o pojemności 10m3.

RODZAJE ZBIORNIKÓW:

Zbiorniki mogą być z tworzyw sztucznych, laminatów, betonowe i żelbetowe. Zawsze warto kupować takie, które mają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ) lub COBRTI INSTAL albo atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość i szczelność produktu.

KOSZTY:

Budowa szamba jest zwykle tańsza od budowy przydomowej oczyszczalni, ale jego właściwa eksploatacja – znacznie droższa od eksploatacji oczyszczalni. Szambo jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym tylko wtedy, jeśli w nieodległej przyszłości (około półtora roku) będzie prowadzona w okolicy kanalizacja komunalna.

FORMALNOŚCI PRAWNE:

Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości wciąż wymaga pozwolenia na budowę (pomimo,że większość firm sprzedających zbiorniki pisze, że nie) i decyzji o warunkach zabudowy, z której przede wszystkim dowiemy się czy gmina dopuszcza instalację bezodpływowego zbiornika na nieczystości na naszej działce czy na przykład prowadzi program ekologiczny i zaleca montowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Do uzyskania pozwolenia należy złożyć 4 egz. projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania działki sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę. W projekcie znajdą się również odpowiednie szkice i opis dotyczący naszego zbiornika. Czas oczekiwania na pozwolenie: do miesiąca czasu (pesymistyczna wersja 6 tygodni). Potem pozostaje już zgłoszenie robót budowlanych wraz z wyborem kierownika budowy.

wyświetleń: 1.2K
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.