poniedziałek, 20 października, 2014 | Autor:

Chodzi o teren w rejonie Góry Parcina w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Barlickiego, Kempy, Kijowskiej oraz Strzyżowickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się kilka dni temu w dniu 16 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 224 od godz. 11.00 do 12.00. Z racji tego, że sam co dopiero się o tym fakcie dowiedziałem informuję innych zainteresowanych. A na pewno jest nad czym debatować bo chodzi przede wszystkim o teren Cementowni Grodziec oraz wzgórze Parcina. Z wstepnych moich oględzin na szybko mogę powiedzieć, że Parcina została uratowana i nie zostanie najechana przez kolejnego developera, który przymierzał się do budowy osiedla wokół ruin. Z cementownią jest niestety gorzej w moim osobistym odczuciu – została potraktowana bardzo ogólnikowo. Jutro postaram się zaprezentować pomysł miasta na ten teren. Niestety z zapisami planu nie można zapoznać się na BIP-ie stąd postaram się coś wykombinować na jutro. Poza Parciną i cementownią temat ważny również dla wlaścicieli działek położonych w pasie pomiędzy ulicą Żytnią i Wojska Polskiego – gmina przymierza się puścić tam drogę.

Zgodnie z art. 18 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Będzina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2014 r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
– pisemnej na adres: Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42 – 500 Będzin,
– ustnie do protokołu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: rozwoj@um.bedzin.pl w terminie do dnia 17.11.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

Grodziec_MPZP

Link do tekstu planu.

wyświetleń: 492
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

4 komentarze

 1. 1
  Tomasz 

  Bardzo przydatna informacja! Czy ma pan moze scan lub zdjecia pozostalej czesci mapy?

 2. 2
  Lipton 

  Która część pana interesuje?

 3. 3
  Tomasz 

  Juz bylem w UM i zrobilem sobie zdjecie. :-). A swoja droga to jest karygodne ze nik nic nigdy nie wie gdy ustalane sa takie wazne sprawy.

 4. 4
  Lipton 

  To samo dzisiaj powiedzialem w Wydziale Rozwoju Miasta. Od czego jest BIP? Na szczęscie jest blacharnia:).