poniedziałek, 4 marca, 2013 | Autor:

Informuję swoich czytelników, że bM pod moim przewodnictwem będzie w 2013 roku opracowywać projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarownia terenu oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminy Będzin. Mnie osobiście cieszy fakt, iż chociaż w malutkim stopniu będę miał wpływ na to, co i w jakiej formie wybuduję się w naszym mieście – oczywiście sprawa dotyczy tylko terenów nie posiadających obecnie uchwalnego miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Takich terenów jest jeszcze około 30-40% na terenie całej gminy Będzin. Ustawa “O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” niestety nie daje zbyt dużego pola do popisu w kreowaniu otaczającej Nas przestrzeni, a sytuacja jaka obecnie ma miejsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie wydano WZ dla kolejnego marketu w centrum miasta (i likwiduje się park miejski) raczej nie napawa optymizmem. Ale grunt to się nie zniechęcać i do pracy.

Wkrótce postaram się utworzyć zakładkę, w której zainteresowana osoba będzie mogła znaleźć wszelkie pożyteczne i poszukiwane informacje na temat wypełniania i składania wniosku o WZ lub ICP do Urzędu Miejskiego w Będzinie.

wyświetleń: 455
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.