wtorek, 2 października, 2018 | Autor:

Dzisiaj zaingurowałem swoją osobą udział w październikowym posiedzeniu okręgowej Rady SLOIA RP, jako nowy członek. Jeden z dwunastu.

Posiedzenie Rady SLOIA - październik 2018

Posiedzenie Rady SLOIA.

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą albo nie doczytali wcześniej na fejsbuku – przypominam, iż w dniu 8 września 2018 roku zostałem wybrany do okręgowego ciała architektonicznego naszego województwa śląskiego czyli Rady SLOIA RP. Jest mi o tyle miło, że po latach społecznej pracy na rzecz Cementownia Grodziec i Grodziecka wieża ciśnień oraz prowadzeniu bloga blacharnia Miejska, gdzie na bieżąco komentuję architekturę i inwestycje miasta Będzina, moja osoba została z zewnątrz zauważona i doceniona, jako jedyna z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

Obiecałem sobie, że zasiadanie w radzie nie będzie tylko kolejnym szczeblem mojej kariery zawodowej, ale przede wszystkim realnym udziałem w strukturach rady i pracą na rzecz poprawy losu młodych architektów, którzy wciąż kojarzą okręgową izbę, jako instytucję (czytaj: organizację), która ściąga od Nas tylko i wyłącznie haracz w postaci comiesięcznej składki. Niestety tak członkostwo w izbie jest przez większość młodych członków izby (architektów) postrzegane. Tymi co miesięcznymi wpisami chciałbym to zmienić aby w możliwie jak najprostszy sposób pokazać Wam czym zajmuje się rada na co dzień i z jaką problematyką się zmaga w waszym imieniu – bo dla zwykłego członka izby, (którym byłem jeszcze miesiąc temu) jest to tematyka tabu nad czym ja osobiście ubolewam. Uważam, że czas to zmienić i należy się otworzyć na środowisko albo przynajmniej podjąć próbę.

Posiedzenie rady miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, z którego skorzystało dwóch architektów młodego pokolenia. A szkoda bo wcale nie trzeba siedzieć w strukturach izby aby móc w niej zabrać głos – to tak dla Waszej informacji. Wystarczy wyłącznie członkostwo. 

Posiedzenie Rady SLOIA - październik 2018 r.

Posiedzenie Rady SLOIA

Obrady rozpoczęto o godz.16.30, a porządek obrad był mniej więcej taki:
1. Powitanie członków Rady i Gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

(przyjęto jednogłośnie).
4. Sprawy bieżące SLOIA RP:
4.1. Członkowskie

(głosowanie za przyjęciem nowych członków do izby, którzy pozytywnie zdali egzamin).
4.2. Szkolenia, wydarzenia, zaproszenia dla SLOIA.

(kilka słów na temat nadchodzących wydarzeń m.in.: konferencja architektów grupy Wyszegradzkiej, forum w Krynicy, propozycja szkoleń na nadchodzące miesiące).
4.3. Informacja OKK w sprawie przygotowań do sesji egzaminacyjnej grudzień 2018.

(informacja przewodniczącego OKK na temat weryfikacji osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia w grudniu 2018 roku, problematyka uznawalności praktyk i ich weryfikacja, reasumując do egzaminu w grudniu powinno przystąpić ok. 60 osób).
4.4. Informacja o kursie przygotowawczym do sesji egzaminacyjnej.

(krótka informacja na temat zainteresowania kursem przygotowawczym do egzaminu na uprawnienia organizowanym przez izbę, który rusza 18 października 2018 roku).
5. Sprawy organizacyjne:
5.1. Zasady obiegu dokumentów w SLOIA RP – omówienie

(głównie problematyka RODO).
5.2. Zespoły robocze przy Radzie SLOIA RP – omówienie zakresu merytorycznego i powołanie.

(propozycja przewodniczącego do powołania kilku zespołów roboczych:

  • ds. współpracy z samorządami
  • ds. pozyskania nowej siedziby
  • ds. spotkania/konferencji architektów tzw. Grupy Wyszehradzkiej
  • ds. współpracy z wyższymi uczelniami
  • ds. monitorowania konkursów i przetargów
  • ds. FB i informacji medialnej

Na razie luźne propozycje udziału poszczególnych członków izby w ww. zespołach. Ukształtowanie zespołów i pełne składy zostaną przegłosowane na następnym zjedzie).

6. Sprawy finansowe:
6.1. Omówienie możliwości uzyskania dodatkowych przychodów przez SLOIA RP.

(na razie luźna dyskusja, chodzi o możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na funkcjonowanie okręgowej izby i jej siedziby od sponsorów lub reklamodawców zainteresowanych czynną lub bierną współpracą z SLOIA).
7. Wolne wnioski.

(relacja nowo wybranej przewodniczącej KRIA pani Małgorzaty Pilinkiewicz – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP na temat 100 dni działalności nowych struktur w Warszawie. Na razie nie zdradzam szczegółów bo była to rozmowa w kuluarach, ale 15 lat istnienia naszego samorządu zrobiło swoje i dopadł Nas rak, z którym nowa prezes rozpoczęła mozolną walkę. Trzeba jej życzyć z całego serca powodzenia, bo z jej relacji wynika, że czeka ją bardzo dużo pracy na rzecz wyprowadzenia naszego samorządu z otchłani na salony:).
8. Zamknięcie posiedzenia.

Kolejny zjazd rady odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku o godz. 16.30. Wolnych słuchaczy i członków naszej izby serdecznie zapraszamy. Może masz coś ważnego do powiedzenia. Przyjdź lub napisz do Nas.

wyświetleń: 545
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.