czwartek, 20 grudnia, 2018 | Autor:

W dniach 4 i 20 grudnia miały miejsce 2 posiedzenia członków rady SLOIA, które odbyły się w siedzibie SLOIA w Katowicach.

Podczas posiedzenia 4 grudnia zostały poruszone m.in. kwestie:

  • przygotowania do sesji egzaminacyjnej 7-8 grudzień 2018 r.
  • przygotowania do X Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP w Warszawie
  • relacji z Konwentu Przewodniczących i posiedzenia KRIA w Krynicy
  • relacji z Konferencji PWSZ w Raciborzu
  • relacji ze spotkania II Ogólnopolskiego Spotkania Samorządów Zaufania Publicznego
  • relacji z benefisu arch. Juranda Jareckiego
  • przygotowań do XXI gala Budownictwa ŚlOIIB 
  • przygotowań Architektów Państw Grupy V-4 do tzw. Konferencji Wyszehradzkiej

Omówiono również kwestie aktualnego stanu prac legislacyjnych dotyczącym ustaw o architektach i inżynierach budownictwa. Na spotkaniu była osobiście prezes KRIA Małgorzata Pilnikiewicz, która przedstawiła radzie stan obecnych prac nad ustawami. Jak wiecie trwa “ostra dyskusja w sieci” na temat obydwóch ustaw, o której możecie m.in. przeczytać tutaj.

W dniu 20 grudnia miało miejsce 2 posiedzenie rady spowodowane przede wszystkim zatwierdzeniem wyników egzaminów, które miały miejsce w dniach 7 i 8 grudnia 2018 r. Relację z przebiegu egzaminu przedstawił przewodniczący OKK Wojciech Podleski.

Do egzaminu przystąpiło w sumie 68 kandydatów z czego 49 do pisemnego. Pierwszą część pisemną zdały 44 osoby (z 49). Jak wiemy część pisemna to wciąż 60 pytań, z których musimy odpowiedzieć na min. 45 aby dostać się do drugiej części ustnej. Nie jest to jakaś skomplikowana sztuka, gdyż obecnie Krajowa Komisja Kwalifikacyjna rok w rok publikuje listę 360 pytań spośród, których potem na egzaminie pojawia się owe 60. Wg opinii śląskiej rady coś powinno się jednak w tej kwestii zmienić, bo chyba celem tego egzaminu nie jest obkucie się kandydata na architekta na pamięć, tylko raczej sprawne poruszanie się w przepisach w gąszczu ustaw i rozporządzeń. A tak mamy trochę kopię egzaminu na prawo jazdy….Chyba nie o to chodzi.

Do części ustnej przystąpiły w sumie 63 osoby. Część ustna to 5 pytań (3 pytania losujemy, 1 pytanie dotyczy praktyki na budowie i 1 pytanie dotyczy praktyki projektowej). Kandydaci zostali podzieleni pośród 3 komisji. Finalnie zdało 41 osób czyli ok. 2/3 osób przystępujących do egzaminu. Czyli mniej więcej jak w poprzedniej sesji egzaminacyjnej.

Na radzie zostały również przedstawione ustalenia KRIA z grudniowego Zjazdu Krajowego IARP, na którym to m.in. zatwierdzono budżet na 2019 rok i co najważniejsze utrzymano wysokość składki członkowskiej na poziomie 80 zł na 2019 rok.

W ramach wydatków z budżetu KR IARP na 2019 rok przewidziano m.in.:
• działalność legislacyjną;
• kształcenie ustawiczne architektów;
• działalność zagraniczną w tym składkę i udział IARP w pracach ACE (Architects’ Council of Europe);
• organizację konferencji wyszehradzkiej V-4 w Katowicach;
• działania dla poprawy wizerunku architekta w tym m.in. konkurs i nagroda dziennikarska za 2018 r.;
• udział IARP w Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2019, w tym organizację wystawy 1 m2/ARCH i konkursu dla studentów “Szkice architektoniczne”;
• realizację programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”, w tym przeprowadzenie konkursu dla szkół;
• budowę nowej strony internetowej IARP wraz z elektronicznym systemem informacji dla architektów;
• działalność portalu “Warsztat architekta”;
• dostęp dla członków IARP do bazy prawnej CH Beck Legalis;
• dostęp dla członków IARP do bazy Polskich Norm;
• współudział w organizacji konferencji i wydarzeń branżowych;
• działalność wydawniczą (magazyn Zawód:Architekt);
• pozostałą działalność statutową.

Na koniec głos zabrał arch. Piotr Franta (członek KRIA), który poinformował o obecnym stanie prac nad ustawą o architektach. Jak wiecie lub nie, ze względu na naciski PIIB – senatorowie przeważającą większością głosów zdecydowali o podjęciu inicjatywy ustawodawczej polegającej na przygotowaniu projektu ustawy zmieniającej Prawo budowlane WYŁĄCZNIE w zakresie wynikającym z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15. Przypominam, że zgodnie z tym orzeczeniem – od dnia 13 lutego 2019 r. przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a tym samym, w przypadku niewprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie – Prawo budowlane, obie izby nie będą mogły nadawać nowych uprawnień budowlanych.

Wg ostatnich informacji zostanie zmieniona ustawa Prawo Budowlane w zakresie art. 13, 14 i 15 i zostaną dopisane fragmenty rozporządzenia dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie czyli powstanie tzw. BYPASS. Wg ostatnich wypowiedzi sekretarza stanu Artura Sobonia prace nad odrębnymi ustawami będą nadal trwały. Czas pokaże czy doczekają się oczekiwanego finału, gdyż jak wszyscy wiemy wchodzimy w rok wyborczy, a 100 tys. grupa inżynierów budownictwa to spory kawałek tortu wyborczego i trudno wyczuć czy obecna władza zdecyduje się na przysłowiową kropkę nad i. Jak pokazują ostatnie rozmowy w sieci, grupa ARCHITEKTÓW wciąż śpi, gdyż nie widać jakiejś solidnej mobilizacji pośród naszych szeregów. Wszyscy zajęci swoją pracą, lekko uśpieni, niezainteresowani dyskusją publiczną. Udają, że ich temat nie dotyczy, a że płacą “haracz w postaci składki”, to niech się KRIA buja z problemem sama bez poparcia członków. Wielka szkoda – bo środowisko PIIB mobilizuje szyki do ostatecznej rozgrywki. Petycje, wzmożona działalność facebooka, licznie sponsorowane artykuły po internecie. Pamiętacie koledzy i koleżanki. Passa na rynku może przeminąć. Szybciej niż Wam się wydaje. Niestety wtedy aura ustawowa może Nam już nie sprzyjać, jak w obecnej sytuacji. A przyznanie dodatkowych uprawnień inżynierom może wywrócić świat większości z Nas do góry nogami. 

Następne posiedzenie rady SLOIA odbędzie się 8 stycznia 2019 roku. Do usłyszenia.

wyświetleń: 901
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.