sobota, 9 marca, 2024 | Autor:

W paragrafie § 12 zachodzą następujące zmiany:

Obecne brzmienie §12 ust. pkt 1 i 2 prezentuje poniższa grafika.

Zmiany w WT 2024, § 12 ust. 1 pkt 1, 2

ust. 1 brzmienie obecne:

  1. Jeżeli z przepisów § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 i § 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy

zmiany w § 12 będące w trakcie procedowania:

Zmiany w WT 2024, § 12 ust. 1 pkt 1, 2

w ust. 1 dodaje się część wspólną w brzmieniu:

„przy czym każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje ”się jako oddzielną ścianę”.

Doprecyzowuje się zasady sytuowania budynków na działce budowlanej. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne organów I instancji zasadnym stało się dodanie dodatkowych wyjaśnień, dopuszczeń czy też rysunków wyjaśniających. Zmiana wprowadzona w § 12 polega na dodaniu części wspólnej odnoszącej się do wszystkich punktów zawartych w przepisie podstawowym, która doprecyzowuje, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie kwestii związanych z błędną interpretacją przepisów przez część organów administracji architektoniczno-budowlanej, które utożsamiają pojęcie elewacji z pojęciem ściany.

 

wyświetleń: 23
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lecz pingi są wyłączone.
Napisz komentarz