niedziela, 15 stycznia, 2017 | Autor:
dodajdo.com

Dzisiaj kolejna odsłona moich prywatnych wywodów dotyczących cementowni Grodziec i jej obecnego stanu technicznego. Specjalnie rzucam temat na tydzień przed kolejnym planowanym spotkaniem zwolenników ratowania cementowni Grodziec z włodarzami terenu (które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. w UM w Będzinie) – aby trochę “odkopać zasypaną śniegiem” cementownię i przypomnieć innym, że ona wciąż tam jest i czeka na zbawienie. Jak opisałem w swoich 2 poprzednich wpisach tematycznych, w sumie w latach 1977 – 2016 opracowano 4. opracowania techniczne (3  z nich są w moim posiadaniu), które dotyczyły stanu technicznego obiektów byłej cementowni Grodziec. Jest jeszcze 5 ekspertyza, która została zlecona ostatnio przez WKZ w Katowicach dotycząca stanu technicznego pakowni i miała zostać opracowana do końca 2016 r. Jeśli tylko wypłynie ona na światło dzienne, postaram się ją na pewno zaprezentować. Ekspertyza została opracowana przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (dr Z. Pająk) – więc będzie ona z pewnością rzetelnie wykonana.

Foto: H. Urbańczyk, 2016.

Poniżej przedstawiam moje autorskie podsumowanie wszystkich dostępnych opracowań, do których udało mi się dotrzeć do tej pory wraz z załącznikiem graficznym, który stanowi legendę do opracowania.

 

Obiekty cementowni Grodziec
Zdjęcie: Nazwa obiektu: Stan techniczny: Zalecenia po ekspertyzie: Koszt remontu/adaptacji: Koszt rozbiórki (2011 r.): Oznaczenie numeryczne: na mapie Data ekspertyzy: Rok powstania: Gabaryty obiektu: P.Uż.(m2): Zachowany (TAK/NIE): Data wyburzenia/rozbiórki: Właściciel obiektu:
Budynek administracji - biuro, pierwotnie mieszkanie I dyrektora cementowni Emila Konaszewskiego nie nadaje się do użytkowania, przekroczone SGN, SGU rozbiórka 2000 r., rozbiórka 2014 r. nie oszacowano 61 821,00 zł 1 08-09.2000 r., 05.2014 r. sprzed 1880 r., część historyczna 1927 r. ok.21 m x 32 m 620,0 TAK - Gmina Będzin
Warsztaty mechaniczne obiekt nieużytkowany zdewastowany, zachowane są jedynie ściany, brak stropów, stolarki okiennej i drzwi, wyburzony rozbiórka 2000 r., niezachowany - rozbiórka przez właściciela Carbostal - zł - zł 2 08-09.2000 r. sprzed 1925 r. nieznane - NIE ? P.H."CARBO-STAL" S.j.
Garaż i pomieszczenie OSP rozebrany, data rozbiórki nieznana - - zł - zł 3 08-09.2000 r. 1933 r. nieznane - NIE ? Gmina Będzin - wynajmujący Auto Komplex s.c.
Hala pieca obrotowego nr 1 przedawaryjny i awaryjny, przekroczone SGN, SGU, nie nadaje się do uzytkowania do zachowania 2000 r., rozbiórka/remont 2014 r. nie oszacowano 348 422,00 zł 4 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1910 r. 11,8 m x 67,5 m, h=15 m 4870,0 TAK Gmina Będzin
Komin pieca obrotowego nr 1 nie nadaje się do użytkowania do zachowania 2000 r. rozbiórka/remont 2014 r. nie oszacowano 22 827,60 zł 5 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1910 r. h = 45 m - TAK Gmina Będzin
Hala surowca kwalifikujący się do rozbiórki, nie nadaje się do uzytkowania rozbiórka 2000 r. rozbiórka 2014 r. - zł 365 092,00 zł 6 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. 28 m - TAK Gmina Będzin
Skład węgla z halą młynów i suszarni nie nadaje się do użytkowania rozbiórka 2000 r. rozbiórka 2014 r. - zł ujęty razem z obiektem 7 7 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. 28 m - TAK Gmina Będzin
Hala klinkieru nie nadaje się do użytkowania rozbiórka 2000 r. rozbiórka 2014 r. - zł ujęty razem z obiektem 7 8 08-09.2000 r. 05.2014 r. 28 m x 130 m - TAK Gmina Będzin
Młyn węglowy TIRAX ze zbiornikami węgla kamiennego naruszona konstrukcja budynku, przekroczone SGN, SGU rozbiórka 2000 r. rozbiórka 2014 r. - zł 94 393,00 zł 9 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1938 r. 13,5 m x 20 m, h = 15 m - TAK Gmina Będzin
Szlamowniki (11 zbiorników o poj. 300m3) stateczny, nie nadaje się do użytkowania do remontu 2014 r. nie oszacowano - zł 10 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. 16,5 m x 26 m 438,0 TAK Gmina Będzin
Hala pieców obrotowych przekroczony próg nośności, nie nadaje się do użytkowania rozbiórka 2000 r. rozbiórka 2014 r. - zł 456 793,00 zł 11 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. 31,3 m x 107,5 m TAK Gmina Będzin
Komin pieca obrotowego nr 3 nie nadaje się do użytkowania, do zachowania jako akcent krajobrazowy remont 2000 r. rozbiórka/remont 2014 r. nie oszacowano 22 827,60 zł 12 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. h=48 m (32 obręcze) TAK Gmina Będzin
Komin pieca obrotowego nr 2 nie nadaje się do użytkowania, do zachowania jako akcent krajobrazowy remont 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano 22 827,60 zł 13 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1928 r. h=48 m (32 obręcze) TAK Gmina Będzin
Komin pieca obrotowego nr 4 nie nadaje się do użytkowania, do zachowania jako akcent krajobrazowy remont 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano 22 827,60 zł 14 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1930 r. h=48 m (32 obręcze) TAK Gmina Będzin
Komin pieca obrotowego nr 5 nie nadaje się do użytkowania, do zachowania jako akcent krajobrazowy remont 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano 22 827,60 zł 15 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1938 r. h=48 m (32 obręcze) TAK Gmina Będzin
Tunel transportera klinkieru nie nadaje się do użytkowania rozbiórka 2000 r. rozbiórka/remont 2014 r. nie oszacowano nie oszacowano 16 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. 4 m x 115 m TAK Gmina Będzin
Tunel transportera cementu do silosów stateczny, nie nadaje się do użytkowania rozbiórka 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano - zł 17 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. - 1938 r. 3 m x 111 m TAK Gmina Będzin
Silos nr 1 stan awaryjny, stateczny, nie nadaje się do użytkowania, obiekt do wyburzenia ze względu na trudności adaptacyjne rozbiórka 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano - zł 18 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. Ø16.9 m, h=19.2 m , V=5121 m3 227,0 TAK Gmina Będzin
Silos nr 2 stan awaryjny, stateczny, nie nadaje się do użytkowania, obiekt do wyburzenia ze względu na trudności adaptacyjne rozbiórka 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano - zł 19 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1928 r. Ø8 m, h=19 m , V=1124 m3 45,0 TAK Gmina Będzin
Silos nr 3 stan awaryjny, stateczny, nie nadaje się do użytkowania, obiekt do wyburzenia ze względu na trudności adaptacyjne rozbiórka 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano - zł 20 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1928 r. Ø18.39 m, h=16.39 m , V=5006 m3 226,0 TAK Gmina Będzin
Silos nr 4 stan awaryjny, stateczny, nie nadaje się do użytkowania, obiekt do wyburzenia ze względu na trudności adaptacyjne rozbiórka 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano - zł 21 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1930 r. Ø16.9 m, h=18.4 m , V=4886 m3 225,0 TAK Gmina Będzin
Pakownia przedawaryjny i awaryjny, przekroczone SGN, SGU, nie nadaje się do uzytkowania rozbiórka 2000 r. rozbiórka 2014 r. - zł nie oszacowano 22 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. 24 do 36 m x 125 m 3587,0 TAK Gmina Będzin
Silos nr 5 stan awaryjny, stateczny, nie nadaje się do użytkowania, obiekt do wyburzenia ze względu na trudności adaptacyjne rozbiórka 2000 r. remont 2014 r. nie oszacowano - zł 23 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1938 r. Ø25 m, h=28 m , V=19460m3 556,0 TAK Gmina Będzin
Podstacja 380 Volt rozebrano - przetarg z 23.05.2016 r. rozebrany w 2016 r. - zł 21 777,00 zł 24 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1927 r. 126,0 TAK ? Gmina Będzin
Fabryka beczek (później magazyn główny) stan dostateczny, wymaga remontu, w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania adaptacja 2000 r./ remont 2014 r. nie oszacowano - zł 25 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1928 r. 13 m x 54 m 560,0 TAK Gmina Będzin
Kotłownia c.o. przedawaryjny i awaryjny, przekroczone SGN, SGU, nie nadaje się do uzytkowania adaptacja 2000 r./ rozbiórka 2014 r. - zł 117 424,00 zł 26 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1928 r. 14 m x 36 m TAK Gmina Będzin
Stolarnia i magazyn modeli obiekt zdegradowany, nie nadaje się do użytku adaptacja 2000 r./ rozbiórka 2014 r. - zł 27 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1928 r. 16 m x 31 m TAK Gmina Będzin
Parowozownia obiekty nieużytkowane, w ruinie, wyburzony rozbiórka 2000 r., niezachowany rozbiórka przez właściciela Carbostal - zł - zł 28 08-09.2000 r. 1928 r. NIE ? P.H. "CARBO-STAL" S.j.
Magazyn paliw i smarów obiekt użytkowany, przebudowany adaptacja 2000 r. nie oszacowano - zł 29 08-09.2000 r. przed 1933 r. TAK P.H. "CARBO-STAL" S.j.
Brak Stacja pomp wody użytkowej obiekt w ruinie, wyburzony rozbiórka 2000 r., niezachowany - rozbiórka przez właściciela Carbostal, data rozbiórki nieznana - zł - zł 30 08-09.2000 r. przed 1933 r. NIE ? P.H. "CARBO-STAL" S.j.
Brak Szalety obiekt w ruinie, wyburzony rozbiórka 2000 r., niezachowany - rozbiórka przez właściciela Carbostal, data rozbiórki nieznana - zł - zł 31 08-09.2000 r. przed 1933 r. NIE ? P.H. "CARBO-STAL" S.j.
Transformatory 2kV nie nadaje się do użykowania, postępująca degradacja z powodu braku dachu adaptacja 2000 r./ remont 2014 r. nie oszacowano - zł 32 08-09.2000 r. 05.2014 r. przed 1933 r. TAK Gmina Będzin
Podstacja 2kV obiekt w ruinie adaptacja 2000 r./ remont 2014 r. nie oszacowano - zł 33 08-09.2000 r. 05.2014 r. przed 1933 r. 86,0 TAK Gmina Będzin
Portiernia, stołówka i łaźnia obiekt użytkowany, zachowany w stanie dobrym, obecnie użytkowany jako biuro, sklep i warsztat samochodowy adaptacja 2000 r., budynek wynajmowany pod sklep motoryzacyjny przez Gminę Będzin nie oszacowano - zł 34 08-09.2000 r. przed 1933 r. TAK Gmina Będzin - użytkownik Auto Komplex s.c.
Brak Budynek mieszkalny obiekt użytkowany, zachowany w stanie dobrym adaptacja 2000 r. nie oszacowano - zł 35 08-09.2000 r. przed 1933 r. TAK Marian i Robert Marchewka
Budynek napędu kolejki linowej obiekt nieużytkowany, w ruinie rozbiórka 2000 r./ rozbiórka 2014 r. - zł 12 088,00 zł 36 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1959 r. TAK Gmina Będzin
Brak Budynek stacji wyładowczej obiekt nieużytkowany, w ruinie, całkowice zdegradowany rozbiórka 2000 r./ rozbiórka 2014 r. - zł 16 715,00 zł 37 08-09.2000 r. 05.2014 r. 1959 r. TAK Gmina Będzin
Warsztaty szkolne obiekt nieużytkowany, zachowany w stanie zadowalającym adaptacja 2000 r./obecnie trwa remont budynku nie oszacowano - zł 38 08-09.2000 r. ? TAK Kingplast Polska Sp. z o.o.
Brak Budynek biura nr 2 - barak otynkowany obiekt nieużytkowany, zachowany w stanie zadowalającym, obiekt w ruinie adaptacja 2000 r.,/obecnie obiekt w ruinie, stan techniczny nieznany nie oszacowano - zł 39 08-09.2000 r. ? TAK Gmina Będzin
Przesypownia cementu wyburzony, data rozbiórki nieznana adaptacja 2000 r./rozbiórka po 2000 r. - data rozbiórki nieznana nie oszacowano - zł 40 08-09.2000 r. 1976 r. N ? Gmina Będzin
Łaźnia zakładowa obiekt użytkowany, zachowany w stanie dobrym adaptacja 2000 r. wymieniono dach/ obecnie budynek wystawiony na sprzedaż nie oszacowano - zł 41 08-09.2000 r. ? TAK Marian i Robert Marchewka
Brak Magazyn gazów obiekt nieużytkowany, w stanie ruiny,wyburzony rozbiórka 2000 r./ niezachowany - rozbiórka przez właściciela CARBOSTAL, data rozbiórki nieznana - zł nie oszacowano 42 08-09.2000 r. ? NIE ? P.H. "CARBO-STAL" S.j.
Podstacja elektrofiltrów obiekt nieużytkowany, stan dostateczny adaptacja 2000 r., remont/rozbiórka 2014 r. nie oszacowano 36 340,00 zł 43 08-09.2000 r. 05.2014 r. ? 16 m x 34 m TAK Gmina Będzin
Podstacja 6kV obiekt nieużytkowany, w stanie ruiny rozbiórka 2000 r., remont/rozbiórka 2014 r. nie oszacowano nie oszacowano 44 08-09.2000 r. 05.2014 r. ? 14,7 m x 16,5 m 450,0 TAK Gmina Będzin
Hala żelbetowa o nieznanym przeznaczeniu obiekt nieużytkowany, w stanie ruiny rozbiórka 2000 r./ rozbiórka 2014 r. - zł 67 913,00 zł 45 08-09.2000 r. 05.2014 r. ? 17,5 m x 34 m TAK Gmina Będzin
Brak Obiekt o nieznanym przeznaczeniu obiekt nieużytkowany, w stanie ruiny, całkowita degradacja rozbiórka 2000 r./ rozbiórka 2014 r. - zł 5 362,00 zł 46 08-09.2000 r. 05.2014 r. ? 17 m x 20 m TAK Gmina Będzin
Komin o nieznanym przeznaczeniu nie nadaje się do użytkowania, do zachowania jako akcent krajobrazowy obiekt nie ujęty w ekspertyzie z 2000 r. i 2014 r. - zł - zł 47 ? TAK Gmina Będzin
Budynek o nieznanym przeznaczeniu nie nadaje się do użytkowania obiekt nie ujęty w ekspertyzie z 2000 r. i 2014 r. - zł - zł 48 ? TAK Gmina Będzin
Sumaryczny koszt rozbiórki na 2011 r. 1 696 501,00 zł
Sumaryczny koszt rozbiórki na 2016 r. (założono 2% wzrost cen corocznie od 2011 r.) 2 064 052,87 zł
Opracowano na podstawie:
kosztów rozbiórki poszczególnych obiektów oszacowanych w grudniu 2011 r. (Paweł Manikowski, Julian Sawka - rzeczoznawcy majątkowi) koszt rozbiórki poszczególnych obiektów oszacowano w grudniu 2011 r. (Paweł Manikowski, Julian Sawka - rzeczoznawcy majątkowi)
dokumentacji konserwatorskiej z sierpień-wrzesień 2000 r. (mgr Teresea Kosmala - Archeontus) dokumentacja konserwatorska z sierpień-wrzesień 2000 r. (mgr Teresea Kosmala - Archeontus)
ekspertyzy technicznej z maja 2014 r. (Quadra Katowice - mgr inż.Wojciech Nowaczyk) ekspertyza techniczna z maj 2014 r. (Quadra Katowice - mgr inż.Wojciech Nowaczyk)

Ja widać nie wszystkie pozycje w tabeli udało mi się uzupełnić. Występują wciąż duże braki. Będę się starał je stopniowo uzupełniać – mam nadzieję, że pomogą mi w tym przede wszystkim białe karty sporządzone dla WKZ w Katowicach, które są już w moim posiadaniu oraz cykl spotkań z byłymi pracownikami cementowni Grodziec, które zamierzam zorganizować w 2017 roku. I spotkanie z cyklu “miejscowych gawędziarzy” Cementownia Grodziec dawnymi czasy – odbędzie się już 4 lutego 2017 r. w sali OSP Grodziec przy ulicy Nowotki 28 w Będzinie, na które serdecznie zapraszam osoby zainteresowane tematem cementowni. Zorganizowanie tej formy klimatycznych “wspominek” od dłuższego czasu gdzieś tam siedziało w mojej głowie i cieszę się, że dzięki zaangażowaniu OSP Grodziec, uda się taki cykl spotkań zorganizować. Uważam, że trzeba oddać choć tak skromny “hołd” ludziom, którzy przepracowali tam większą część swojego życia i pozwolić im przekazać duży kawałek historii kolejnym pokoleniom. “Ocalić od zapomnienia” to sens organizowanej przeze mnie akcji. Mam nadzieję, że uda się nam nakręcić ciekawy materiał filmowy, który kiedyś zostanie przekazany do archiwów cementowni.

I na smutny koniec mapa podsumowująca obecny stan cementowni Grodziec. Porównajcie ją sobie z mapą z 2000 r. którą pokazałem powyżej. Wciąż jest jeszcze co ratować – ale trzeba się pospieszyć bo obszar cementowni staje się coraz bielszy i to nie z powodu zimy…

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.