środa, 12 czerwca, 2019 | Autor:

W dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2019 r. miało miejsce kolejne posiedzenie rady SLOIA w Katowicach.

W dużym skrócie:

  1. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia rady SLOIA RP.
  2. Omówiono sprawy bieżące, członkowskie oraz finansowe SLOIA RP.
  3. Przedstawiono harmonogram najbliższych szkoleń dla członków SLOIA.
  4. Omówiono bieżące wydarzenia i zaproszenia dla SLOIA RP.
  5. Poruszono tematykę XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP – 14-15 czerwca 2019 r.
  6. Przedstawiono wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej, która miała miejsce w dniach 7-8 czerwca 2019 r. – omówiono i zatwierdzono wyniki oraz przedstawiono sprawozdanie Przewodniczącego OKK SLOIA RP z przebiegu egzaminu.
  7. Relacja członków rady ze spotkania Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.                                     
  8. Relacja członków rady z warsztatów w Wiśle organizowanych przez ŚlOIIB – 9-11.05.2019 r.
  9. Relacja skarbnika ze spotkania Skarbników OIA RP, Warszawa 10.05.2019 r.
  10. Relacja rzecznika odpowiedzialności zawodowej ze szkolenia Rzeczników OIA RP, Warszawa 17-18.05.2019 r.
Posiedzenie Rady SLOIA - czerwiec 2019

Zdjęcie: R.Lipiński

W trakcie spotkania zostały też poruszone wolne wnioski. Jednym z nich była dyskusja nad problematyką stosowania egzaminu pisemnego na uprawnienia architektoniczne w obecnej formule, która z obserwacji członków rady sprowadziła się w ostatnich latach do zawodów pn.”kto pierwszy ten lepszy”, a poprzez ogólnie dostępną bazę pytań egzaminacyjnych dla przyszłych architektów z uprawnieniami doprowadziło do “kucia na blachę” uczestników i produkowania zbędnej makulatury. Niestety. Nasuwa się pytanie czy taka formuła ma dalej jakiś sens i czy aby nie należałoby się nad nią pochylić i zamiast testu może wprowadzić inną formę sprawdzianu np. radzenia sobie z konkretnymi problemami formalno-prawnymi, z którymi młodzi architekci mają największe problemy na początku swojej kariery zawodowej. Uczenie się sterty pytań na pamięć mija się z celem w moim osobistym odczuciu i to, że ktoś zdaje taki egzamin na blachę nie świadczy o jego przygotowaniu zawodowym. W internecie zresztą od jakiegoś czasu płatne portale za odpowiednią kwotę przygotują Nas do egzaminu w zaledwie kilka dni. Czas coś z tym zrobić….

Jako drugi wolny wniosek została poruszona problematyka szkoleń online – jak zapewne część z członków naszej izby zorientowała się, SLOIA pracuje nad tym aby oprócz standardowej możliwości wzięcia udziału osobiście w szkoleniu organizowanym przez SLOIA, można również takie szkolenie obejrzeć w późniejszym terminie po zalogowaniu się przez stronę KIA we własnym biurze czy domu. Na razie trwają merytoryczne dyskusje w naszym okręgu i kilku innych nad źródłami finansowania takiego szkolenia. Z drugiej strony nie wszyscy prelegenci szkoleń organizowanych przez SLOIA, zgadzają się na taką formę przekazu ich szkoleń. Może wstawienie lokowanych produktów sponsorskich w formie reklam do takich odtwarzanych szkoleń video, zrekompensowałby część potrzebnych na ten cel środków finansowych. Zobaczymy. Są inne pomysły finansowania tych szkoleń ale na razie nie mogę ujawnić więcej szczegółów. Mozę jakieś decyzje zapadną na najbliższym zjeździe sprawozdawczym KIA.

To chyba tyle. Do usłyszenia za miesiąc. Kolejny zjazd odbędzie się 2 lipca 2019 r.

wyświetleń: 316
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.