piątek, 1 marca, 2024 | Autor:

Istotne zmiany w słynnym paragrafie 12 WT2022.

§ 12:

ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

  1. Jeżeli z przepisów § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 i § 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

3) 5 m w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy

4) 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy

Zmiany w WT 2024, § 12 ust. 1 pkt 3, 4

Zmianie podlega odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki – będzie ona wynosić minimum 5 m, bez względu na to, czy w ścianie będą okna lub drzwi, czy też nie. Do tej pory odległość ta wynosiła minimum 3 m w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami – 4 m. Zmiana przepisów ma skutkować „luźniejszą zabudową”, co może przyczynić się do zwiększenia komfortu użytkowania przez użytkowników przedmiotowych budynków.

Zmiany w WT 2024, § 12 ust. 1 pkt 3, 4

Zmiana obowiązuje od 01.04.2024.

wyświetleń: 40
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lecz pingi są wyłączone.
Napisz komentarz