czwartek, 13 stycznia, 2022 | Autor:

Gdy kilka dni temu jedna ze stron trwającego już ponad 2 lata sporu na Katarzynie podesłała mi postanowienie sosnowieckiego magistratu w sprawie zawieszenia toczącego się od kilku miesięcy postępowania  w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie potężnego centrum logistycznego w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, wiedziałem od razu, że komuś tam na górze zapaliła się w końcu lampka i rozpoczęło się przegrupowanie sił. Miasto, które od kilkunastu miesięcy na siłę forsowało budowę CL na Katarzynie, nie bacząc na koszty społeczne i aspekty środowiskowo-przestrzenne, ostatecznie zorientowało się pod koniec 2021 roku, że wojna podjazdowa z mieszkańcami nie przyniesie szybko pozytywnego rozstrzygnięcia na ich korzyść i postanowiło zrobić krok wstecz by uniknąć kolejnego blamażu przed organami wyższego stopnia. Ku mojemu zdziwieniu, to co było jeszcze kilkanaście miesięcy temu totalną abstrakcją, nagle stało się czymś oczywistym. Otóż moi drodzy w dniu 20 grudnia nie wiadomo skąd i jak, została podjęta uchwała nr 859/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie UWAGA “przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Stanisława Staszica, 3-go Maja, Chemicznej i Mariackiej” (totalny szok).

Szczegóły uchwały:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2, i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca
Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Stanisława Staszica, 3-go Maja, Chemicznej i Mariackiej.
2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Co w praktyce oznacza podjęcie tej uchwały?

Podsumowując krótko – mieszkańcy ulicy Staszica oraz “szczęśliwi” nabywcy apartamentów na osiedlu Renarda do lipca 2022 mogą spać spokojnie, gdyż z urzędu mamy zawieszenie procedowanej od października wuzetki dla Pannatoni. Zwykły mieszkaniec miasta Sosnowiec, zagubiony w gąszczu miejskich inwestycji pewnie po cichu pomyśli “victory” czy zacytuje innego klasyka “yes yes yes”……..

Jednak czy aby na pewno podjęcie tej uchwały jest tym przytoczonym przeze mnie yes?

Czy może szykuje się kolejne prowokacyjne zagranie władz miasta mieszkańcom na nosie?

A może to tylko jak napisałem na wstępie, przegrupowanie przed ostateczną rozgrywką?

Ja mam już swoją hipotezę, którą postaram się poprzeć faktami w następnym wpisie, który pojawi się w przyszłym tygodniu.

Poniżej mapka obrazująca obszar objęty ww. uchwałą.

Lex Katarzyna

Tym czasem melisa na dobranoc.

wyświetleń: 200
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Komentarze i pingi są wyłączone.

Komentarze zostały wyłączone.