Archiwum dla » lipiec, 2016 «

wtorek, 19 lipca, 2016 | Autor:

UWAGA MIESZKAŃCY DZIELNICY MAŁOBĄDZ. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 778), art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska […]

piątek, 15 lipca, 2016 | Autor:

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie zwolenników ratowania naszej miejscowej perły czyli cementowni Grodziec. Miejscem spotkania była restauracja Rozkówka. Na spotkanie zostało zaproszonych wiele znanych osobistości m.in nasi regionalni posłowie, vice starosta czy prezydent miasta Będzina. Niestety z tych czy innych powodów osobiście stawiła się tylko posłanka Barbara Chrobak oraz vice starosta Emil Bystrowski, pozostałych […]

niedziela, 10 lipca, 2016 | Autor:

Pod takim hasłem ma się w nadchodzącym tygodniu odbyć się w Będzinie spotkanie obywateli dążących do rewitalizacji dawnej cementowni Grodziec. Spotkanie organizuje zespół fundacji Eko-Art Silesia wraz z Galerią Szyb Wilson. Do udziału w spotkaniu został zaproszony m.in. prezydent miasta Będzina, radni miejscy i powiatowi, posłowie związani z regionem, społecznicy, przedsiebiorcy, artyści i mieszkańcy Będzina. […]

Kategoria: Cementownia Grodziec  | Tagi: , ,  | Komentarze wyłączone