2 komentarze

  1. cezar borgia
    14 stycznia 2015

    Autorka pracy jak widzę opiera się głównie na publikacjach p. Bolesława Ciepieli. A to błąd. Osobiście doradzam pracę Leszka Zachuty “Historia przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000, Kraków 2004” oraz artykuł Mariana Stelmacha “Sto lat polskiego cementownictwa”, [w:] Cement-Wapno-Gips, nr 10/1957, a także pracę Doroty Starościak „W dziełach swoich… Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX wieku”, Dąbrowa Górnicza 2014.

  2. cezar borgia
    14 stycznia 2015

    Ps. Spotkanie odbędzie się w filii Ośrodka Kultury w Grodźcu, przy ul. Słowackiego a nie w szkole podstawowej nr 6.

Back to top
mobile desktop